První setkání v patnácti letech

Už přijímací zkoušky na střední výtvarnou školu jsou náročné. V dubnu je jejich první část – zkoušky talentové. Rozhodující pro úspěšné přijetí. Pokud je zvládnete, máte naději na přijetí. V květnu následuje druhá část a pokud se ji podaří zvládnout, jste přijati. V září se sejde ve třídě třicítka nadšených patnáctiletých, výtvarně nadaných mladých lidí.

Mezi trojicí dívek, které jsou přijaty, vznikne už během prvního týdne přátelství. Společný zájem o výtvarné umění je spojuje. Po úspěšném absolvování střední školy přejdou všechny tři na Vysokou uměleckoprůmyslovou školu. A prožijí spolu dalších pět let. Dvě z nich se zaměří na malbu, jedna na keramiku.

Po dokončení studií se sice rozejdou, ale přátelství trvá dále. V průběhu pěti let se všechny tři vdají a ze všech se stanou maminky. Společné starosti o děti a rodiny je ještě více semknou. Všechny tři zůstanou věrny svému poslání tak se čas od času pozvou na výstavu svých maleb a keramických soch

Ženské přátelství, ač bývá mnohými podceňované, jim pomáhá společně řešit všechny úskalí jak rodinného, tak profesního života. A že jich tato životní etapa přináší více než dost. Dorůstající děti, stárnoucí manželé, vlastní umělecká tvorba. Vždycky ale vzájemně naleznou jedna u druhé pochopení a pomocnou ruku. 

Letošní v šedesáti pěti letech

Na společném setkání, u příležitosti vernisáže výstavy obrazů jedné, z nich si to uvědomí. Jaké mají v životě štěstí, že jejich přátelství už trvá padesát let. Všechny tři letos oslaví šedesáté páté narozeniny.

Tři babičky s kupou vnoučat. A také nejlepší přítelkyně, které by se za nic na světě nevyměnily. Čas jejich přátelství prověřil dokonale. Při slavnostním přípitku, který je připraven na zahájení výstavy, nikdo z přítomných hostů nechápal, proč mají ty tři staré dámy slzy v očích.