Jak vytvořit smysluplný rozpočet

K vytváření rozpočtu můžeme přistupovat dvěma způsoby. Buď vezeme peníze, které máme k dispozici (např. měsíční výplatu) a spočítáme kolik na co dáme. Vezmeme nájem, telefony, elektřinu, plyn, internet atd. a něco nám zbyde na běžnou denní útratu, oblečení atd. Nebo na to můžeme jít obráceně a spočítat si kolik peněz měsíčně potřebujeme: na nájem, složenky, jídlo, drogerii, kadeřníka atd. a finálně budeme mít částku, kterou měsíčně potřebujeme, abychom vše zaplatili.
 stříbrná pokladnička
První způsob je běžnější v případě, že máme fixní výplatu a žádné jiné zdroje příjmů, druhý způsob je obvyklejší v podnikání, když počítáme, kolik musí firma vydělat, aby zůstala životaschopnou.
 
Je pravda, že druhý způsob je dynamičtější, tvořivější, zahrnuje v sobě motivaci ke změnám nejen životního stylu ale také myšlení. V prvním případě se přizpůsobujeme dané situaci, ve druhém jsme nuceni uvažovat o tom, jak situaci posunout tam, kam ji posunout potřebujeme či chceme.
 mobil u pc
Někdy není možné změnu způsobit okamžitě. Ale můžeme tím směrem alespoň začít uvažovat.
 
Když už se rozhodneme pro rozpočet, který nás bude motivovat k vyšším cílům, neměli bychom zapomenout do něj zahrnout kromě očividných výdajů, jakými jsou nájem, telefony apod., také takové věci jako:
 
·         Rezervy
·         Peníze na opravy (co když odejde pračka, lednice, bude třeba opravit auto)
·         Dovolenou
·         Dárky
·         Peníze na koníčky
·         Spoření na větší investice (nejen na bydlení, ale třeba i foto výbavu, auto, novou sedačku…)
·         Vzdělání
·         Sportovní vyžití
·         …
 mince u domečků
Až vše sečteme budeme vědět přesně kolik peněz každý měsíc nebo rok potřebujeme, abychom žili spokojeně a bez problémů a měli rezervy. Když zjistíme, že naše současné příjmy zdaleka nedosahují příjmů ideálních odpovídajících zpracovanému rozpočtu, můžeme hledat cesty, jak se k takovým příjmům dopracovat a než jich dosáhneme můžeme do jednotlivých „obálek“ dávat jen tolik, kolik si v dané době můžeme dovolit.