Dvě strany mince

Říká se, že nic není jednoznačné. A o internetové době to platí dvojnásob. Nesporné výhody související s dostupností všelijakých informací je třeba vyvážit úskalími, která vynášejí na povrch pochybnosti.
Co nám tedy dnešní online doba přináší pozitivního, a čím z jejího repertoáru v konečném důsledku spíše budeme biti?

informatika

Výhody online doby:
·         Šetří čas potřebný k získávání důležitých a často nezbytných informací;
·         Zjednodušuje komunikaci;
·         Zefektivňuje firemní procesy;
·         Usnadňuje kontakt firem s dotčenými orgány (zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři, instituce);
·         Umožňuje pracovat z pohodlí domova;
·         Podporuje vzdělávání (interaktivní forma výuky);
·         Je zdrojem zábavy;
·         Umožňuje komunikovat prakticky odkudkoliv;
·         Umožňuje navazování kontaktů z celého světa;
·         Může nabídnout rychlou prvotní pomoc v případě zdravotního problému;

Nevýhody online doby:
·         Může způsobit závislost na výpočetní technice;
·         Odvádí od plnění povinností;
·         Zhoršuje vyjadřování a komunikační dovednosti člověka;
·         Snižuje schopnost člověka integrovat se do společnosti;
·         Oslabuje mezilidské vztahy;
·         Způsobuje úbytek komunikace z očí do očí;
·         Může způsobit zdravotní problémy z důvodu absence dostatečného pohybu;
·         Snižuje kreativní myšlení;
·         Vede k nezdravému způsobu života;
·         Často přináší lživé a neověřené informace;
·         Je zdrojem potenciální hrozby ztráty soukromí;
·         Zkresluje vnímání reality.

protiklady

Hledání zlaté střední cesty

Jak docílit toho, abychom lépe využívali světlých stránek, které nám online prostředí přináší? Je to úkol především pro nás všechny. Každý z nás by si měl uvědomit, zda už není vysedávání u počítače nebo telefonu příliš a najít si více zdrojů zábavy, především pak té aktivní.

Na rodičích poté leží zodpovědnost za správné nasměrování dítěte a společnému nalezení jakési zlaté střední cesty, jež by měla vést přes rozumnou domluvu. Ano, bez internetu se dnes neobejdeme, ale je třeba klást velký důraz na to, aby se nestal našim pánem.