Nemoci, které ovlivní vaše myšlení

Psychická a duševní onemocnění člověku velmi komplikují život. Jen těžko se tito lidé začleňují do společnosti. Hůře snáší stresové a vypjaté situace a jejich řešení je pro ně komplikované. K psychickým poruchám mají někteří lidé dispozice. Průběh onemocnění ovlivňuje mnoho dalších faktorů – dětství, výchova, rodinné zázemí, zda je nemocný zaměstnán nebo ne, v jakém pracuje a žije prostředí, jaké během života prožil zážitky nebo jestli neprodělal nějaké trauma.
utrápená dívka.jpg

Některé z těchto poruch se dají vyléčit. U jiných je to prakticky nemožné. Psychická onemocnění jdou často ruku v ruce s fyzickými obtížemi. Nejčastěji se objevují, bolesti hlavy, zad, zažívací poruchy, třes končetin, pocení a jiné tělesné příznaky, které jsou nepříjemné vnímány.

Z psychických onemocnění, které člověku změní život, protože člověk v podstatě ztrácí svoji identitu, je schizofrenie. Nemocný člověk ztrácí kontrolu nad realitou. Věci mu připadají neskutečné a nesrozumitelné. Ztrácí se ve svém světě, mluví sami se sebou, jsou podráždění. Nejsou schopni prožívat emoce nebo ztrácí přehled o čase.

Schizofrenie patří mezi velmi závažné a na léčbu komplikované onemocnění. Příznaky u této nemoci mohou být totožné s jinou psychickou chorobou. Je někdy těžké je od sebe rozeznat.
smutný muž.jpg

Typickým příznakem je rozdvojení osobnosti, kterou provází bludy, halucinace a nemocný slyší hlasy, které ho nabádají k činnostem, které by za normálních okolností neudělal. Schizofrenií onemocní jeden člověk ze sta. K úspěšné léčbě nemoci velmi přispěje pochopení rodiny a klidné zázemí a včasné podchycení onemocnění.

Bipolární porucha také patří mezi onemocnění, které postiženému člověku změní život od základů. Porucha má dvě fáze onemocnění. Mánie se střídá s depresí. Manické období je pro pacienta příjemnější. Provází ho abnormálně dobrá nálada.

Další komplikovaným psychickým onemocněním, je paranoia