Minerál, který nám pomůže vyčistit vodu

Příroda nás snad nikdy nepřestane překvapovat. Stále v ní objevujeme nové a nové možnosti, jak využít její bohatý potenciál. Pokud je takové využití ku prospěchu člověka a přírodě nikterak neublíží, pak je jistě vše v nejlepším pořádku. Jedním z přírodních zdrojů, který dovedeme využít mnoha způsoby, jsou nerosty a minerály. Rozhodně zajímavé vlastnosti má přírodní minerál, který je známý pod pojmem ZEOLIT. V osmnáctém století si švédský mineralog všiml, že se kameny při rychlém ohřívání pohybují. Tento pohyb nazval dokonce tancem.

čerpadlo

Všech těchto vlastností využil člověk v moderní době, když použil jemně drcený zeolit https://www.chlorito.cz/zeolit-do-piskove-filtrace do bazénové filtrační jednotky.

Univerzální čistič

V některých případech je využití tohoto minerálu mnohem výhodnější nežli používání tradičního křemenného písku. Má totiž vysokou sorpční schopnost.

  • Právě proto dovede zachytit z vody i látky, s kterými si běžný filtrační písek není schopen poradit.

Tento přírodní produkt využívají nejen majitelé bazénů, ale i chovatele akvarijních ryb, kterým pomáhá udržovat čisté prostředí pro jejich svěřence. Jelikož zeolit pracuje jako klasický filtr i jako ionex (je schopný na sebe vázat různé kationty), doporučuje se i při úpravě jezírkové vody, ze které odstraní nežádoucí amonné ionty.

jezírko

  • Ve chvíli, kdy došlo k vyčerpání výměnné kapacity ionexu, je zapotřebí zeolit regenerovat desetiprocentním roztokem chloridu sodného.
    • Tento proces je jednoduchý.
    • Stačí nasypat zeolit do zmíněného roztoku a po deseti až dvanácti hodinách propláchnout několikrát čistou vodou.