Bez nervů začněte podnikat

Nejdříve si musíte ujasnit, co od podnikání očekáváte. Co chcete dělat?
A také se musíte připravit na úřednické peripetie. Určitě bude pro Vás velké plus, když si ještě před začátkem podnikání zjistíte předem, co vše je třeba udělat.
 

Na co všechno se musíte připravit

 
Jako jednotlivec může podnikat jako OSVČ, tedy na živnostenský list, prakticky každý, kdo je bezúhonný, má způsobilost k právním úkonům (svéprávnost), nebo se soudně ustanoví odpovědný zástupce, který bude odpovídat za řádný provoz živnosti za Vás.
 
Další krok je volba živnosti. Existují čtyři druhy živností – volné, řemeslné, vázané a koncesované. Pro živnosti volné není třeba dokládat odbornou způsobilost ani praxi v oboru. U ostatních živností to je vyžadováno.
 
Dále musíte zajít na příslušný živnostenský úřad a ohlásit živnost. Zaplatíte poplatek za ohlášení 1000,-, a pokud byste se časem rozhodli, že chcete změnit obor činnosti v rámci živnosti volné, pak za tuto změnu nebudete platit nic. Jiná věc je, pokud budete časem chtít si vyřídit další ohlášení živnosti, pak zaplatíte za každé další ohlášení 500,-.
 
Další krok je podání přihlášky k registraci poplatníka daně z příjmů na finančním úřadě. Musíte to stihnout do 15 dnů ode dne, kdy jste fyzicky začali podnikat, např. Příjali jste objednávku, vydali jste faktury. To znamená, že to může být klidně až za půl roku, kdy opravdu začnete dělat konkrétní činy, které budou vést k výdělkům.
 
Dále se musíte přihlásit na OSSZ a to nejpozději do 8 dne v měsíci, který následuje po měsíci, kdy jste fyzicky začali podnikat (objednávka, vystavená faktura atd.)

A nakonec se musíte nahlásit na svou zdravotní pojišťovnu a to do osmi dnů ode dne, kdy jste fyzicky začali podnikat.
 
OSSZ a zdravotní pojišťovna Vám určí měsíční částky, které budete muset platit. Navíc si můžete na OSSZ zřídit nemocenské pojištění, které je dobrovolné, ale výhodné. Pokud tedy budete nemocní, pak budete dostávat nemocenské dávky a nebudete bez peněz.
 
Tak a nyní už můžete v klidu začít podnikat.