AHDH – hyperkinetická porucha

AHDH – hyperkinetická porucha je ve zkratce porucha chování s hyperaktivitou. Projevuje se již od raného dětství, nejvíce ale ve školním věku. Trpí jí až 5% populace a v polovině případů se tato porucha vyskytuje i v dospělosti. U dospělého jedince se místo hyperaktivity projeví spíše vnitřní neklid, impulzivita a porucha soustředěnosti.

Kde se AHDH bere?
·         Na vzniku této diagnózy se z 75% podílí dědičnost.
·         Při vzniku této poruchy přispívá problémové těhotenství nebo předčasný porod.
·         Alkohol a tabák v těhotenství jsou dalšími faktory pro vznik AHDH.
·         Na rozvoj AHDH má také vliv nadměrné užívání brilantních barviv.
·         Nadměrné sledování televize zvyšuje symptomy AHDH.
·         Užívané léky na epilepsii tuto nemoc prohlubují.

AHDH a inteligence.
Tato porucha nemá vůbec nic společného s inteligencí, i když s to může mnohdy zdát, protože děti trpící AHDH mají často horší studijní výsledky. To ovšem není způsobeno tím, že by byly hloupější, ale proto, že jsou často nesoustředěné.

Jak se AHDH léčí?
·         Na potlačení symptomů a stabilizaci nálad je vhodné užívat léky. Ovšem jejich dlouhodobé užívání může narušit rovnováhu vyvíjejícího se organismu.
·         Nejlepší způsob léčby je terapie za pomoci psychologa, kterou je nejlepší zahájit hned v raném věku.

Jak přistupovat k postiženému.
1.       Je potřeba volit strategie, které pomohou snížit nedostatky pozornosti a impulzivitu.
2.       Důležité je nekonfliktní prostředí a motivace, možnost vybití a zadávání kratších úkolů.
3.       Zadané úkoly specifikovat a důsledně kontrolovat jejich plnění, což vede k sebekázni a uznání autority.
4.       Důležitý je režim dne – dodržovat čas určený pro jisté činnosti, což pomáhá k vyššímu soustředění.
5.       Činnosti po kratších časových úsecích střídat, aby se mozek odreagoval.
6.       Je dobré číst knihy s krátkými příběhy nebo komiksy.
7.       Důležitá je spolupráce s odborníkem, který rozezná překonané a skryté problémy, a doporučí nejvhodnější postupy terapie.